[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ได้จัดทำโครงการคุณธรรม  เรื่อง "ถุงชีวิต"คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงงานคุณธรรม  เพื่อพัฒนาตนเอง

ด้านความรับผิดชอบด้านความมีวินัยด้านความซื่อสัตย์